top of page
Træningen

Træningen om torsdagen foregår oftest i 4 dele.

  1. Fælles opvarmning, oftest efter principper benyttet i crossfit eller cirkeltræning.

  2. Grundteknikker. Der er ved hver træning afsat tid til at finpudse basale færdigheder.

  3. Avancerede teknikker. Ved hver træning er der gennemgang af en avanceret teknik eller princip, som derefter øves på forskellig vis.

  4. Fri øvelse og frisparring. Her kan man arbejde videre med det tidligere underviste, eller man kan deltage i frisparringen, der er tilpasset den enkeltes niveau.

I HEMA Esbjerg er der en kerne af kyndige fægtere, der fungerer som undervisere og som har ansvaret for den ugentlige træning. Undervisningen baserer sig på den såkaldte ”tyske skole” med udgangspunkt i middelalderlige originaltekster af Johannes Lichtenauer der levede i 1400 tallet.

Under træningen trænes langsomme og enkle teknikker uden beskyttelsesudstyr. Mere avancerede teknikker og let frisparing foregår med moderne fægtemaske, hovedbeskytter og fægtehandsker. Fuldkontakt sparring udføres med udstyr der beskytter hele kroppen.

Ved siden af den formelle langsværdstræning er der 2 ”studiegrupper” under opstart. Den ene for kamp med sværd og buckler (lille skjold). Den anden for kamp med Messer (Tysk 1-håndssværd). Begrebet studiegruppe indikerer at underviseren endnu ikke mener at være tilstrækkeligt øvet i det valgte våben til at der kan laves formel undervisning. Selve formen er derfor at deltagerne, med underviseren som styrende kraft, arbejder med udvalgte teknikker, kombineret med gennemgang af litteratur.

bottom of page