top of page

General forsamling 2024

OPDATERING NY DATO FOR GF 2024

General forsamling 2024 for Hema Esbjerg bliver afholdt den 26. februar 2024 kl: 19:30 i lille gymnastiksal, Fourfeldtskolen, Nordre Fovrfeldvej 1, 6710 Esbjerg V.

 

General forsamlingen bliver rykket med en uge, for at imødekomme essentielle bestyrelses medlemmer kan deltage til mødet. Den tidligere dato, 19 februar 2024, er i stedet en normal trænings aften som det plejer.

Nedenfor er dagsorden for general forsamlingen. Alle punkter der ønskes tilføjet kan gøres til Hema Esbjergs mail: hemaesbjerg@gmail.com.

Det er kun medlemmer der kan tilføje punkter til dagsorden og har stemme rettigheder. 

Dagsorden
 

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

 4. Valg af formand (i lige år) Jan træder af 

 5. Valg af en suppleant til bestyrelsen (hvert år) Jannick træder af

 6. Valg af revisor (hvert år)

 7. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

 8. Fastsættelse af kontingent

 9. Behandling af indkomne forslag

 10. Træningsdag/Træningsdage?

 11. Hema Esbjerg Open event debriefing

 12. Status i forhold til print af nye klubtrøjer med vores nye logo

 13. Pjecer/foldere med beskrivelsen af sporten til uddeling

 14. Anders køb af udstyr

 15. Vedtægtsændring: Hvis foreningen lukker hvem skal have foreningens formue?

 16. Eventuelt

bottom of page