top of page
Hvad er HEMA

HEMA er en forkortelse for Historical European Martial Arts. Dette er traditionelt fællesbetegnelsen for alle former for kampkunst der er af Europæisk oprindelse, fra starten af 1300 tallet og frem. Dette inkluderer blandt andet kampteknikker med mange forskellige sværdtyper, med og uden skjold. stav, langskaftede våben, brydning og selvforsvarsteknikker. Det der i høj grad adskiller HEMA fra de asiatiske former for kampkunst, er at den europæiske kampkunst har været ”uddød” i flere århundreder. Dette i modsætning til de asiatiske kampkunster, hvor man har en ubrudt række af udøvende mestre, der direkte har kunnet videreformidle teknikker fra lærer og til elev siden de enkelte kampkunsters opståen.

Teknikker inden for HEMA er derfor ikke direkte videregivet fra en enkelt kilde, men stammer fra fortolkninger af fægtemanualer, bøger og billeder fra middelalderen og fremefter. Derfor er HEMA under stadig forandring og udvikling, da en stor skare af mennesker over hele verden arbejder aktivt med at genskabe og fortolke originaltekster og billeder og omsætte dette til fungerende teknikker og kampstilarter.

Dette er både udfordringen og charmen ved HEMA. Da der ikke eksisterer nogen ”mester” inden for de enkelte våbenteknikker, er der derfor ikke nogen endelig sandhed om hvordan en given teknik skulle udføres. Ved de fleste stilarter er der dog efterhånden opnået international enighed om nogle grundlæggende begreber og teknikker. For at lære og afprøve teknikkerne, trænes disse med specielle træningsvåben uden skarpsleben æg, hvor fægterne kan træne med og uden beskyttelsesudstyr. Teknikkerne afprøves også i turneringer, hvor fægtere fra hele verden deltager og kæmper iført moderne beskyttelsesudstyr og med kampdommere og pointsystemer. Sidst men ikke mindst arbejdes der af erfarne udøvere, under strenge sikkerhedsforanstaltninger, med skarpe våben. Dette for at få en forståelse for slag og hugteknikker udføres optimalt.

En god introduktion til HEMA i øvrigt, kan findes i filmen ”Back to the source”, som kan findes i fuld længde på youtube. Et andet sted at finde inspiration er følgende hjemmesider:

www.Hroarr.com

www.Wiktenauer.com

bottom of page